Plastic Free World Conference & Expo

Plastic Free World Conference & Expo sa rýchlo stala nevyhnutnou medzinárodnou konferenciou a výstavou pre každú spoločnosť, ktorá hľadá nové technológie, materiály a riešenia, s cieľom dosiahnuť zníženie plastového odpadu a získať najnovšie inovácie v oblasti podpory obehovej ekonomiky. Podujatie sa koná spolu s výstavou Greener Manufacturing Show a ponúka jedinečnú príležitosť diskutovať o tomto probléme komplexne…

Dostupná udržateľnosť pre všetkých

Etický konzum je na vzostupe. V súčasnosti dve tretiny spotrebiteľov na celom svete nakupujú v súlade so svojim presvedčením, čo spôsobuje nárast výdavkov vychádzajúcich z hodnôt. Globálne sa predpokladá, že trh so zelenými technológiami a udržateľnosťou bude aj naďalej exponenciálne rásť. Vyplýva to zo skutočnosti, že už dnes je dopyt po týchto výrobkoch a službách…

Digitálne technológie v odvetviach odpadového hospodárstva

Pokročilé digitálne technológie pomáhajú zlepšiť udržateľnosť európskych systémov odpadového hospodárstva. Podľa zverejneného brífingu Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) môže zvýšené používanie týchto technológií prispieť k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom v celej Európe, k zlepšeniu logistiky, miery recyklácie a k lepšiemu rozhodovaniu spotrebiteľov o nákupe a triedení. Využitie pokročilých technológií v oblasti odpadového hospodárstva a…

Dosahovanie nulového odpadu je možné, tieto mestá sú toho dôkazom

Ako rastie svetová populácia, rastie aj objem odpadu, ktorý produkuje. Plast je obzvlášť náročný odpadový materiál, pretože je ho veľa a je ťažké ho odbúrať. Existujú mestá, ktoré v snahe dosiahnutia nulového odpadu, zavádzajú systémy, ktoré v prvom rade neprodukujú odpad a hľadajú spôsoby opätovného použitia, znižovania a recyklácie odpadového materiálu. Pozrime sa na tie najekologickejšie…

Nie je odpad ako odpad

Nielen svet gastro-priemyslu, rýchlej módy, živočíšnej a poľnohospodárskej výroby, ale aj svet stavebníctva, čelí čoraz naliehanejším otázkam spojeným s ekológiou. Niekoľko divokých desaťročí takmer nekontrolovaných výrobných procesov, podporených bezbrehým konzumom a obrovským dopytom spoločnosti, majú za následok situáciu, pred akou dnes ľudstvo stojí. Situáciu, ktorú už nie je možné ignorovať, ale je nutné ju okamžite riešiť. Zredukovať…

Už nie je čas na zdržiavanie a ospravedlňovanie

Ľudská činnosť spôsobuje obrovské a v mnohých prípadoch aj nezvratné zmeny podnebia. Mnohé štúdie varujú pred čoraz extrémnejšími horúčavami, suchom a záplavami a pred alarmujúcim teplotným limitom. Vedci však tvrdia, že katastrofe sa dá vyhnúť, ak ľudstvo bude rýchlo konať. Existuje nádej, že podstatné zníženie emisií skleníkových plynov by mohlo stabilizovať rastúce teploty. Generálny tajomník…

Recyklované vs. recyklovateľné

V súčasnosti sa stále častejšie dostáva do popredia trend striedmejšieho nákupu nových vecí a zvyšuje sa hodnota opätovného použitia a recyklácie. S výrazmi recyklovateľné a recyklované sa verejnosť bežne stretáva a ich význam sa zdá byť jasný a zreteľný. Oba v sebe nesú význam recyklácie a ekológie, ale každé iným spôsobom.   Recyklovateľné – možné opätovne použiť na výrobu…

Využitie recyklovaného plastového odpadu každým rokom rastie

Plastový odpad je neprijateľný v akomkoľvek odvetví. Globálne problémy si vyžadujú globálne prístupy a globálne riešenia. Na vyriešenie problému plastového odpadu a na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení sú potrebné silné partnerstvá. Kooperáciou všetkých subjektov vyskytujúcich sa počas celého životného cyklu plastových produktov, sa vytvoril systematický rámec na podporu obehového hospodárstva plastov, ako aj kolektívny plán na urýchlenie európskej…

Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti

Tradičné plastové výrobky akými sú nákupné tašky, plastové obaly či poháre, sú čoraz častejšie nahradzované výrobkami, ktoré sú kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Vo všeobecnosti je tento postup považovaný za ekologickejšie riešenie. Je však šetrné k životnému prostrediu? Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) jasnejšie označovanie a lepšie povedomie verejnosti zefektívnia správne zneškodňovanie týchto „šetrnejších“ plastov, aby nespravili…