Využitie recyklovaného plastového odpadu každým rokom rastie

Plastový odpad je neprijateľný v akomkoľvek odvetví. Globálne problémy si vyžadujú globálne prístupy a globálne riešenia. Na vyriešenie problému plastového odpadu a na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení sú potrebné silné partnerstvá. Kooperáciou všetkých subjektov vyskytujúcich sa počas celého životného cyklu plastových produktov, sa vytvoril systematický rámec na podporu obehového hospodárstva plastov, ako aj kolektívny plán na urýchlenie európskej…