Myslíme ekologicky a s ohľadom na najvyššie požiadavky našich zákazníkov

Spoločnosť GreenCon, s. r. o., sme založili v roku 2007 s víziou nového procesu výroby stavebných materiálov. Na začiatku bola naša snaha posunúť celosvetovú recykláciu na vyšší level a zároveň vytvoriť produkt, ktorý bude mať v stavebníctve všestranné využitie.

Sme hrdí, že ekologicky šetrnou výrobou a produkciou stopercentne recyklovateľných produktov aj my prispievame k trvalej udržateľnosti zdrojov.

Prinášame na trh novú technológiu výroby stavebných materiálov, ktorá šetrí životné prostredie. Hlavnými výrobnými vstupmi sú recyklovateľné materiály, pochádzajúce z priemyselných procesov, ktoré spĺňajú najprísnejšie hygienické normy.

Výroba prebieha ekologicky šetrným procesom, bez použitia a pridávania škodlivých chemických látok. Výsledným produktom sú dosky GECON, ktoré svojimi vlastnosťami aj cenou prekonávajú konkurenciu.

High-tech výroba

Vyvinuli sme vlastnú technológiu výroby GREENCON TECHNOLOGY, ktorá aj s ohľadom na životné prostredie produkuje bezkonkurenčný stavebný materiál.

Dosky GECON vznikajú v unikátnych výrobných strojoch, využívajúcich v súčasnosti najmodernejšie dostupné technológie.

Vzájomným pôsobením teploty, tlaku a rôznych v presnom pomere dávkovaných aditív sa v nich spracúva niekoľko druhov recyklovateľných materiálov.

Stroje systémom nekonečného pásu vyrábajú ľahký a zároveň odolný materiál, ktorý spĺňa neustále sa zvyšujúce nároky projektantov, stavebníkov aj  koncových zákazníkov.

Manažment

Viac ako 25 rokov skúseností vo vedúcich pozíciách v oblasti marketingu a financií nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Česku a Rakúsku.

„Dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, by sme sa mali zamýšľať nad udržateľnými postupmi nielen vo výrobe, ale aj v budúcnosti stavebníctva ako takého.

Je skvelé, že nová stavba môže vzniknúť aj s využitím produktov z recyklovaných materiálov. Ešte lepšie, ak ide o produkty, pri ktorých nehrozí, že skončia na skládke, ani o niekoľko desaťročí, pretože sú tiež recyklovateľné. A presne to bolo naším cieľom.“

Ing. Martin Lenčéš

Chief executive officer / Owner

Viac ako 15 rokov skúseností v oblasti recyklingu, vývoja zelených technológií a zelených stavieb v nemecky hovoriacich krajinách vo východnej a strednej Európe.

„Malo by byť našou morálnou povinnosťou a snahou využiť moderné technológie nielen na to, aby zvyšovali náš životný štandard, ale tiež na to, aby zmierili jeho dopad na ťažko skúšané životné prostredie.

S napredovaním a vyvíjaním nových postupov by sme nemali zabúdať ani na pohľad späť a na dôsledky nášho konania. Sme radi, že sa nám podarilo uviesť na trh novinku, ktorej dopad na životné prostredie je pozitívny.“

Ing. Milan Knežo

Chief executive officer / Owner

SPOLUPRÁCA

Unikátny stavebný materiál a technológiu prinášame na trh aj vďaka našim partnerom. Stali sa súčasťou viac ako desaťročného procesu príprav a výroby, participovali na vývoji produktov, ich testovaní a certifikovaní.

stu
usgbc
tsus
vupc
applied-precision
fires