Kontaktné informácie

SÍDLO SPOLOČNOSTI
GreenCon International, s.r.o.
Špitálska 10 (navigovať)
811 08 Bratislava
Slovensko

Československá obchodná banka, a.s.

Slovensko
IBAN: SK47 7500 0000 0040 3025 4528
SWIFT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4030254528 / 7500

KANCELÁRIA BRATISLAVA
GreenCon International, s.r.o.
Chemická 1 (navigovať)
831 04 Bratislava
Slovensko

Ako sa k nám dostanete

Team GreenCon

Martin Lenčéš

CEO
info@greencon.sk

-

Alexander Ježo

Project manager
jezo@greencon.sk

Milan Knežo

CEO
info@greencon.sk

-

Marek Lenčeš

Project manager
marek.lences@greencon.sk

Tatiana Jaromenko

Assistant
jaromenko@greencon.sk

-

Tomáš Suchán

Servise technician
suchan@greencon.sk

Nina Pisoňová

Assistant
pisonova@greencon.sk

-

Ján Kováčik

Research and development manager
kovacik@greencon.sk