Ponúkame riešenie globálneho problému

Napriek tomu, že celosvetovo pribúdajú snahy jednotlivých krajín a organizácií zvládnuť problém s pribúdajúcim odpadom, je ťažké nájsť ideálne a hlavne celoplošné riešenie. Najlepšou cestou, ako eliminovať rozrastajúce sa skládky, je recyklácia.

Jej zmyslom je opätovné využite materiálov, ktoré by sa inak stali súčasťou nevyužitého, nepotrebného a v konečnom dôsledku škodlivého odpadu.

Vyvinuli sme unikátnu technológiu recyklácie, ktorá má potenciál eliminovať celosvetový negatívny trend hromadenia odpadu.

Dlhšia životnosť materiálov

Ideálnym stavom by bolo, keby odpad vôbec nevznikal. Veľké množstvo odpadu vznikne už pri samotných výrobných procesoch a finálnych úpravách nových produktov, ako odrezky či esteticky chybné výrobky.

So zavedením našej technológie sa tento materiál nestane súčasťou štatistík odpadového hospodárstva, ale nájde svoje nové zmysluplné využitie. Pretransformuje sa na stavebný materiál – dosky GECON. Sú nielen ekologické a opäť recyklovateľné, ale majú tiež jedinečné vlastnosti.

High-tech výroba

Dosky GECON vznikajú vo výrobných strojoch, využívajúcich v súčasnosti najmodernejšie dostupné technológie. Vzájomným pôsobením teploty, tlaku a rôznych v presnom pomere dávkovaných aditív sa v nich spracúva niekoľko druhov recyklovateľných materiálov (LDPE, PP, tetrapak, drevené triesky, vedľajšie produkty papierenského priemyslu…). Táto nami vyvinutá a chránená technológia, zásadným spôsobom znižuje emisnú stopu pri výrobe dosiek a recykluje vstupné materiály až na 99%, ktoré sa bežne nedajú recyklovať.

U nás tieto materiály dostávajú druhú šancu a po spracovaní spĺňajú prísne normy EÚ. Naše dosky sú vyrábané bez obsahu zdraviu či prírode škodlivých látok.