GECON Stavebný Systém

Prinášame na trh kompletný systém stavby rodinných a komerčných budov, ktoré sa vyznačujú

 • null

  Ekologickosťou (vďaka vysokému podielu recyklovaných materiálov)

 • null

  Vynikajúcimi materiálno-technickými vlastnosťami (akustika, nehorľavosť, tepelnoizolačné parametre)

 • null

  Rýchlosťou výstavby, čo predstavuje aj finančnú úsporu

 • null

  Energetickou úsporou (nízkoenergetické a pasívne budovy)

 • null

  Minimálnym odpadom pri výstavbe

Použitím GECON panelov sa zvyšuje predpísaná recyklačná kvóta vo verejných budovách, čo priaznivo ovplyvňuje posúdenie budov na certifikáciu Green Building a hlavne Blue Building (DGNB, Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen).

GECON Systém pozostáva z troch hlavných komponentov