GECON Stavebný Systém

Prinášame na trh kompletný systém stavby rodinných a komerčných budov, ktoré sa vyznačujú

  • null

    Ekologickosťou (vďaka vysokému podielu recyklovaných materiálov)

  • null

    Vynikajúcimi materiálno-technickými vlastnosťami (akustika, nehorľavosť, tepelnoizolačné parametre)

  • null

    Rýchlosťou výstavby, čo predstavuje aj finančnú úsporu

  • null

    Energetickou úsporou (nízkoenergetické a pasívne budovy)

  • null

    Minimálnym odpadom pri výstavbe

Použitím GECON panelov sa zvyšuje predpísaná recyklačná kvóta vo verejných budovách, čo priaznivo ovplyvňuje posúdenie budov na certifikáciu Green Building a hlavne Blue Building (DGNB, Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen).

GECON Systém pozostáva z troch hlavných komponentov