High-Tech výroba

Vyvinuli sme unikátnu technológiu recyklácie, ktorá má potenciál eliminovať celosvetový negatívny trend hromadenia odpadu. Tá zásadným spôsobom znižuje emisnú stopu pri výrobe dosiek a recykluje vstupné materiály až na 99%, ktoré sa bežne nedajú recyklovať. U nás tieto materiály dostávajú druhú šancu a po spracovaní spĺňajú prísne normy EÚ.

NAŠE PROJEKTY

GoGreenTalk
zber medailí
moje zelené leto

BLOG

Zelená linka má za sebou prvý rok

Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti

Európsky zelený týždeň

Race to Zero in Slovakia: Business