Plastic Free World Conference & Expo sa rýchlo stala nevyhnutnou medzinárodnou konferenciou a výstavou pre každú spoločnosť, ktorá hľadá nové technológie, materiály a riešenia, s cieľom dosiahnuť zníženie plastového odpadu a získať najnovšie inovácie v oblasti podpory obehovej ekonomiky.

Podujatie sa koná spolu s výstavou Greener Manufacturing Show a ponúka jedinečnú príležitosť diskutovať o tomto probléme komplexne s poprednými svetovými odborníkmi z množstva rôznych priemyselných odvetví a ponúknuť širokú škálu nových technológií, materiálov a obchodných praktík, ktoré budú mať pozitívny vplyv na znižovanie celosvetového objemu plastov, znečistenia, ako aj zvýšenie udržateľnosti produktov. Podujatie každoročne priláka široké spektrum účastníkov z celého dodávateľského reťazca vrátane hlavných výrobcov, majiteľov značiek, maloobchodníkov, odborníkov na materiály a obehové hospodárstvo, vládnych a mimovládnych organizácií, recyklačného priemyslu a odvetvia plastov, aby sa zapojili do diskusií, ktoré pomôžu znížiť množstvo odpadového plastu v životnom prostredí.

Tento ročník sa konal v Kolíne nad Rýnom a zúčastnilo sa ho viac ako 1200 návštevníkov. Sme nesmierne radi, že sme boli jeho súčasťou ako vystavovatelia a mohli byť súčasťou mnohých odborných diskusií. V období, kedy sa klimatická zmena začína globálne prejavovať, je nevyhnutné zaoberať sa udržateľnými riešeniami a spoločne hľadať spôsoby na odvracanie jej dôsledkov.

 

Viac informácií nájdete na Plastic Free World Conference & Expo – solutions for a world free from plastic waste (plasticfree-world.com).

 

 


Text, foto: Plastic Free World Conference & Expo – solutions for a world free from plastic waste (plasticfree-world.com)