Plastový odpad je neprijateľný v akomkoľvek odvetví. Globálne problémy si vyžadujú globálne prístupy a globálne riešenia. Na vyriešenie problému plastového odpadu a na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení sú potrebné silné partnerstvá. Kooperáciou všetkých subjektov vyskytujúcich sa počas celého životného cyklu plastových produktov, sa vytvoril systematický rámec na podporu obehového hospodárstva plastov, ako aj kolektívny plán na urýchlenie európskej transformácie na udržateľnejšiu budúcnosť.

Od roku 2006 sa recyklácia plastového odpadu v rámci EU zdvojnásobila. V roku 2018 bolo 5 miliónov ton plastových recyklátov vyrobených v Európe, z čoho 80% znovu vstúpilo do európskeho hospodárstva. Zvyšok sa vyvážal mimo Európy, aby sa znovu dostal do ďalších regiónov svetových ekonomík. 4 milióny ton recyklovaného plastu sa využilo v nasledujúcich odvetviach:

46% stavebníctvo

24% plastové obaly

13% poľnohospodárstvo

3% automobilový priemysel

2% elektrotechnický priemysel

1% domácnosť, voľný čas, šport

11% ostatné odvetvia

 

Viac informácií nájdete na Plasctics – the Facts 2020 (plasticseurope.org)

 

 


Zdroj: text: Plasctics – the Facts 2020 (plasticseurope.org)                                                                                                                                                                 foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay