V súčasnosti sa stále častejšie dostáva do popredia trend striedmejšieho nákupu nových vecí a zvyšuje sa hodnota opätovného použitia a recyklácie. S výrazmi recyklovateľné a recyklované sa verejnosť bežne stretáva a ich význam sa zdá byť jasný a zreteľný. Oba v sebe nesú význam recyklácie a ekológie, ale každé iným spôsobom.  

Recyklovateľné – možné opätovne použiť na výrobu nových produktov

Recyklovateľné produkty sú označované symbolom troch šípok umiestnených do trojuholníka. Jeho súčasťou je aj označenie materiálu číslicou, alebo skratkou, z ktorého je daný predmet vyrobený. Pre správne triedenie a recykláciu je potrebné vedieť, ktoré označenie definuje ktorú kategóriu materiálu a ako má byť recyklovaná. Je nevyhnutné, aby triedenie recyklovateľných produktov bolo správne. V opačnom prípade môže zle vytriedený odpad spôsobiť viac škody ako úžitku.

Recyklované – vyrobené z recyklovateľných zdrojov

Triedenie odpadu má nespochybniteľný význam pre životné prostredie, a teda mala by sa mu venovať každá domácnosť. Avšak sústrediť sa len na triedenie odpadu nestačí. Už pri bežných nákupoch je potrebné upriamovať pozornosť na produkty s recyklovaným obsahom. Používanie takýchto výrobkov šetrí prírodné zdroje a predchádza veľkej degradácii životného prostredia, ktorá vzniká pri výrobe úplne nových produktov. Dopyt po produktoch, vyrobených udržateľným spôsobom, výrazne ovplyvňuje to, ako výrobcovia pristupujú k výrobe a predaju svojich výrobkov. Ak spotrebitelia pri svojom výbere uprednostnia recyklovaný produkt, výrobcovia tým dostanú jasný signál o dopyte po výrobkoch z recyklovateľných zdrojov.

Naozaj udržateľné produkty sú tie, ktoré sú recyklované a zároveň aj recyklovateľné. Žiaľ, nie všetko čo je recyklovateľné je aj recyklované a naopak. A práve preto, treba dbať na správnu recykláciu a nakupovať recyklované produkty.

 

 

 

 


Text: The Association of Plastics Recyclers | Recyclable vs Recycled: What you need to know; why it matters – Blog (plasticsrecycling.org) foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay