DOSKA GECON ACOUSTIC ZÍSKALA EPD CERTIFIKÁCIU

  Dosky Gecon Acoustic preukázateľne spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti, ekologickosti a úspory energií.   Znižovanie uhlíkovej stopy a environmentálnej záťaže sme definovali ako jedny z elementárnych kritérií určujúcich vývoj a produkciu našich Gecon dosiek. Environmental Product Declaration (EPD) transparentne informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu a jeho vplyve na životné prostredie v každej etape životného cyklu.…

Plastic Free World Conference & Expo

Plastic Free World Conference & Expo sa rýchlo stala nevyhnutnou medzinárodnou konferenciou a výstavou pre každú spoločnosť, ktorá hľadá nové technológie, materiály a riešenia, s cieľom dosiahnuť zníženie plastového odpadu a získať najnovšie inovácie v oblasti podpory obehovej ekonomiky. Podujatie sa koná spolu s výstavou Greener Manufacturing Show a ponúka jedinečnú príležitosť diskutovať o tomto probléme komplexne…

Európsky zelený týždeň

Európska komisia dnes odštartovala podujatie Európsky zelený týždeň, ktorého hlavnou témou je Akčný plán EU zameraný na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Tento plán je kľúčovým projektom Európskeho zeleného dohovoru, ktorý Európska komisia predstavila na jar tohto roku a stanovuje integrovanú víziu znížiť do roku 2050 znečistenie na úroveň, ktorá neškodí ľudskému zdraviu a prírodným ekosystémom.…

Race to Zero in Slovakia: Business

Poďakovanie od britského veľvyslanca   18. marca 2021 sa v Bratislave konala virtuálna konferencia Race to Zero in Slovakia: Business, ktorá je globálnou kampaňou podloženou vedeckými cieľmi a zaväzuje podniky, mestá, regióny, investorov a univerzity k dosiahnutiu čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050. Organizátormi bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR a Britská obchodná komora…

Green technologies for Slovakia

AHK Slowakei privíta 19. mája Delegáciu bavorských spoločností na Slovensku. Cieľom podujatia je vytvorenie a podpora vzájomnej spolupráce, obchodných kontaktov a vzťahov medzi bavorskými a slovenskými spoločnosťami v oblasti zelených technológií pre Slovensko. Počas odborných prednášok predstavia slovenskí experti / panelisti potenciál a príležitosti na slovenskom trhu v oblasti zelených technológií bavorskému a slovenskému odbornému…