Poďakovanie od britského veľvyslanca

 

18. marca 2021 sa v Bratislave konala virtuálna konferencia Race to Zero in Slovakia: Business, ktorá je globálnou kampaňou podloženou vedeckými cieľmi a zaväzuje podniky, mestá, regióny, investorov a univerzity k dosiahnutiu čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050. Organizátormi bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR a Britská obchodná komora na Slovensku. Konferenciu otvorila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Náš kolega Peter Heinz svojou participáciou na Race to Zero konferencii podporil osvetu obehového hospodárstva a predstavil dlhodobú víziu GreenCon International a spôsob, akým naša produkcia efektívne prispieva k obehovému hospodárstvu. Cieľom bolo tiež upozorniť na hlavné výzvy, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Sú nimi:

Podpora vzdelávania a zmena zmýšľania – význam odpadu je všeobecne stále vnímaný negatívne.

Zlepšiť pristupovanie vládnych inštitúcií – tie by sa mali zamerať na odstraňovanie prekážok vo využívaní užitočného odpadu a pristupovať k nemu ako k hodnotnej komodite.

Transparentnosť v prerozdeľovaní peňazí do environmentálnych aktivít a projektov.

Zameranie sa na end-of-life cyklus produktov – úlohou výrobcov je redukovať odpad a zefektívniť technológie separácie.

Petrova účasť vzbudila veľkú pozornosť a priniesla pozitívnu spätnú väzbu nie len od účastníkov konferencie ale aj od britského veľvyslanca Nigela Bakera. Ten ocenil inovatívne riešenia v oblasti recyklácie a obehového hospodárstva, ktoré spoločnosť GreenCon International prináša na trh a vyjadril svoje presvedčenie o postupnom zlepšovaní klimatických podmienok aj vďaka činnosti našej spoločnosti.

 

 

 


Zdroj: text: Race to Zero in Slovakia: Business | British Chamber of Commerce in the Slovak Republic on Glue Up,                                   foto: Ohromujúce obrázky zdarma – Pixabay