Európska komisia dnes odštartovala podujatie Európsky zelený týždeň, ktorého hlavnou témou je Akčný plán EU zameraný na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Tento plán je kľúčovým projektom Európskeho zeleného dohovoru, ktorý Európska komisia predstavila na jar tohto roku a stanovuje integrovanú víziu znížiť do roku 2050 znečistenie na úroveň, ktorá neškodí ľudskému zdraviu a prírodným ekosystémom.

Európsky zelený týždeň 2021 bude zameraný aj na iné dôležité iniciatívy v rámci Európskej zelenej dohody, napríklad v oblasti klímy, novej stratégie pre chemikálie, ako aj iniciatívy v odvetví energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybolovu, zdravia a biodiverzity.

Toto podujatie bude pre všetky zainteresované subjekty a občanov príležitosťou na spoluprácu v snahe dosiahnuť nulové znečisťovanie a vytvoriť čisté životné prostredie.

Viac informácií o Európskom zelenom týždni, ako aj registrácii nájdete na Home | EU Green Week 2021.

 

 

 


Zdroj: text: Home | EU Green Week 2021, Commission aims for zero pollution in air, water and soil (europa.eu),                                                               foto: Ohromujúce obrázky zdarma – Pixabay