Nielen svet gastro-priemyslu, rýchlej módy, živočíšnej a poľnohospodárskej výroby, ale aj svet stavebníctva, čelí čoraz naliehanejším otázkam spojeným s ekológiou. Niekoľko divokých desaťročí takmer nekontrolovaných výrobných procesov, podporených bezbrehým konzumom a obrovským dopytom spoločnosti, majú za následok situáciu, pred akou dnes ľudstvo stojí. Situáciu, ktorú už nie je možné ignorovať, ale je nutné ju okamžite riešiť. Zredukovať (a ďalej nevytvárať) tony odpadu, ktoré bez ďalšieho využitia znečisťujú pôdu, vodu aj ovzdušie, už nie je úlohou pre budúce generácie. Je viac než aktuálna a výrobcovia na ňu musia reagovať. Aj na Slovensku vznikajú firmy, ktoré sa svojimi víziami, novými výrobnými procesmi a technológiami snažia prispieť k riešeniu už takmer neúnosnej situácie v súvislosti s odpadom. „Napriek tomu, že celosvetovo pribúdajú snahy jednotlivých krajín a organizácií zvládnuť problém s pribúdajúcim odpadom, je ťažké nájsť ideálne a hlavne celoplošné riešenie,“ hovorí Ing. Martin Lenčéš zo spoločnosti GreenCon, a pokračuje: „Najlepšou cestou, ako eliminovať rozrastajúce sa skládky, je recyklácia. Jej zmyslom je opätovné využite materiálov, ktoré by sa inak stali súčasťou nevyužitého, nepotrebného a v konečnom dôsledku škodlivého odpadu.“

 

Papier, sklo, plast, komunál…a?

Keď sa povie odpad väčšine ľudí automaticky napadne odpad, ktorý produkujeme ako jednotlivci, domácnosti, gastro alebo iné prevádzky. Pri slove odpad si takmer každý predstaví preplnené kontajnery na sídliskách, a hoci je ten pohľad niekedy desivý, možno vás prekvapí, že odpad, ktorý sa do našich domácností ani len nedostane, je oveľa väčších rozmerov! „Ideálnym stavom by bolo, keby vôbec nevznikal. Veľké množstvo odpadu sa vyprodukuje už pri samotných výrobných procesoch a finálnych úpravách nových produktov, ako odrezky či esteticky chybné výrobky,“ dodáva p. Lenčéš zo spoločnosti GreenCon. Znamená to, že ide o úplne iný druh odpadu, na aký sme v našom bežnom ponímaní zvyknutí. Ide o čistý, prakticky nikdy nevyužitý a ani len nepoužitý materiál, ktorý sa stáva nadbytočným, nepotrebným a končí na skládkach.

 

Vaše smeti sú ten menší problém

Málokto si uvedomuje, že obrovské nadnárodné spoločnosti, ktoré vo svojich fabrikách po celom svete produkujú státisíce výrobkov denne, vyprodukujú zároveň aj tony odpadu, ktoré už na pultoch v obchodoch nevidíme. Je chvályhodné a aj žiadúce, ak každý z nás doma separuje svoje smeti z domácnosti. Je však potrebné si uvedomiť, že oproti odpadu, ktorý generujú výrobné haly korporácií, je náš odpad len mizivá kvapka v mori. Toto je problém, na ktorý je potrebné upozorňovať. Materiál, ktorý v sebe skrýva možnosti ďalšieho využitia, končí na skládke. Presne na jeho ďalšie spracovanie sa zamerala slovenská firma GreenCon. Dáva mu druhú šancu jeho opätovným spracovaním a vytvorením úplne nového produktu, ktorý má široké využitie vo svete stavebníctva. „Vyvinuli sme unikátnu technológiu recyklácie, ktorá má potenciál eliminovať celosvetový negatívny trend hromadenia aj tohto druhu odpadu. So zavedením našej technológie sa tento materiál nestane súčasťou štatistík odpadového hospodárstva, ale nájde svoje nové zmysluplné využitie. Pretransformuje sa na stavebný materiál – dosky GECON. Sú nielen ekologické a opäť recyklovateľné, ale majú tiež jedinečné vlastnosti a veľmi široké využitie,“ vysvetľuje p. Lenčéš.

 

Myslite ekologicky už pri nákupe

Teraz už viete, že odpad nie je len to, čo nelichotivo zapácha z našich kontajnerov. A tiež viete, že to, čo je vyrobené z odpadu, môže byť z úplne čistého, nikdy nepoužitého, zdravotne nezávadného materiálu. Správnou technológiou spracovania môže produkt z takéhoto odpadu dokonca skončiť aj u vás doma pri ďalšej prerábke bytu, ak pri nej budete myslieť ekologicky. Nakupujte materiál, ktorý je recyklovaný a ďalej recyklovateľný. Viac o technológii slovenskej firmy GreenCon a o doskách GECON sa dozviete na www.greencon.sk.