Tradičné plastové výrobky akými sú nákupné tašky, plastové obaly či poháre, sú čoraz častejšie nahradzované výrobkami, ktoré sú kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Vo všeobecnosti je tento postup považovaný za ekologickejšie riešenie. Je však šetrné k životnému prostrediu?

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) jasnejšie označovanie a lepšie povedomie verejnosti zefektívnia správne zneškodňovanie týchto „šetrnejších“ plastov, aby nespravili viac škody ako úžitku. EEA brífing s názvom „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti“, poskytuje prehľad plastov, ktoré sú často zmätočne označené ako kompostovateľné, či biologicky rozložiteľné.

Väčšina plastov, ktoré dnes používame, sa aj naďalej vyrába z fosílnych palív, ktoré prispievajú k zvýšeniu emisií skleníkových plynov z ich výroby, následného použitia až po ich zneškodnenie. Miera recyklácie tiež zostáva nízka a plasty naďalej predstavujú hrozbu pre naše životné prostredie. Dôvodom je znečisťovanie odpadkami, nesprávne nakladanie s odpadom a opotrebovanie výrobkov prispievajúcich ku kontaminácii životného prostredia mikroplastami. Plasty, vrátane ich chemických prísad môžu zostať v prírode mnoho rokov a potenciálne sa dostať do potravinového reťazca. V dôsledku rastúceho verejného dopytu zaviedlo niekoľko výrobcov na trh plasty, ktoré sa považujú za kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Trhový podiel týchto druhov plastov však nepresahuje 1%.

Očakáva sa, že biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty znižujú problém znečisťovania plastami. Je však potrebné ich správne zneškodniť, čo je dôležitý bod, ktorý spotrebitelia často nechápu. Mnohí nevedia, že podmienky v domácich kompostéroch a na otvorenom prostredí sú v porovnaní s priemyselnými kompostárňami veľmi odlišné. To, či sa biologicky rozložiteľný alebo kompostovateľný plastový predmet biologicky odbúra, a ako rýchlo k tomu dôjde, závisí od podmienok, ktorým je vystavený počas jeho likvidácie.

Tieto druhy plastov môžu ponúknuť významné environmentálne výhody, ak sú vyvinuté pre konkrétne situácie a sú správne zlikvidované. Ani zďaleka však neposkytujú samostatné riešenie výziev, ktorým v súvislosti s plastami čelíme. EEA brífing uvádza, že ďalšie zlepšenia ich likvidácie by pomohli zefektívniť ich používanie, pretože trh s takýmito výrobkami pravdepodobne v nasledujúcich rokoch porastie. Následne, v obehovom hospodárstve, na ktorom Európska únia pracuje prostredníctvom Európskeho zeleného dohovoru, by sa ako prvý krok mali všetky plasty recyklovať do nových plastov.

Celý brífing „Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti“ poskytujúci prehľad kompostovateľných alebo biologicky rozložiteľných plastov a možnostiach ich správnej likvidácie nájdete na Biodegradable and compostable plastics — challenges and opportunities — European Environment Agency (europa.eu)

 

 

 


Zdroj: text: Better awareness of biodegradable, compostable plastics disposal would help tackle Europe’s plastics problem — European Environment Agency (europa.eu), foto: Beautiful Free Images & Pictures | Unsplash