Etický konzum je na vzostupe. V súčasnosti dve tretiny spotrebiteľov na celom svete nakupujú v súlade so svojim presvedčením, čo spôsobuje nárast výdavkov vychádzajúcich z hodnôt. Globálne sa predpokladá, že trh so zelenými technológiami a udržateľnosťou bude aj naďalej exponenciálne rásť. Vyplýva to zo skutočnosti, že už dnes je dopyt po týchto výrobkoch a službách obrovský. Niektorí spotrebitelia sú dokonca ochotní zaplatiť o 10-15% viac za udržateľné výrobky. Iní však očakávajú, že organizácie budú stavať ľudí a planétu na prvé miesto.

Udržateľnosť už teraz ponúka nespočetné množstvo výhod a príležitostí pre priemysel ako aj pre spoločnosť. Najväčšia výzva však spočíva v tom, aby bola cenovo prijateľná a všeobecne dostupná. Skutočnosťou však je, že niektorí spotrebitelia môžu podporovať opatrenia proti zmene klímy, ale nedokážu za ňu zaplatiť viac, takže niektoré aspekty udržateľnosti budú prístupné iba bohatším. Na príklad v textilnom priemysle udržateľné postupy výrazne zvyšujú náklady, čo má za následok, že cena jednoduchého trička sa strojnásobí. To znamená, že aj malé nárasty cien tlačia takéto výrobky mimo dosahu ekonomicky citlivých zákazníkov.

Avšak maloobchodníci a výrobcovia môžu nájsť riešenia šité na mieru ich spotrebiteľskej základni a budovať udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. Nízkonákladové opatrenia, ako napríklad prechod na obnoviteľnú energiu v obchode alebo počas prepravy, môžu spotrebiteľom pomôcť pri ekologickejšom rozhodovaní bez toho, aby museli platiť viac. Trvalo udržateľné možnosti balenia alebo obaly s nulovým odpadom by tiež mohli nakupujúcim umožniť adaptáciu na udržateľný spôsob života a zároveň šetriť peniaze.

V konečnom dôsledku, či už ide o spotrebiteľov, dodávateľov alebo regulačné orgány, je spolupráca kľúčom k riešeniu cenovej dostupnosti.

 

 

 

 

 

 


Zdroj: text: Making sustainability affordable for all (endplasticwaste.org)                                                                                                             foto: 350+ Free Bank Images [HQ] | Download Free Pictures On Unsplash