Pokročilé digitálne technológie pomáhajú zlepšiť udržateľnosť európskych systémov odpadového hospodárstva. Podľa zverejneného brífingu Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) môže zvýšené používanie týchto technológií prispieť k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom v celej Európe, k zlepšeniu logistiky, miery recyklácie a k lepšiemu rozhodovaniu spotrebiteľov o nákupe a triedení.

Využitie pokročilých technológií v oblasti odpadového hospodárstva a spracovania odpadu sa v celej Európe len objavuje, a to najmä vo fáze inovácií, uvádza brífing EEA a dodáva, že ich používanie je zásadné preto, aby pomohlo prejsť na obehové a udržateľné modely výroby, spotreby a likvidácie. Tieto inovatívne technológie môžu tiež pomôcť občanom a spoločnostiam porozumieť dôsledkom ich vlastného správania, aby potom mohli prispieť k predchádzaniu vzniku odpadu alebo uľahčiť recykláciu účinnejším separovaním.

Príklady takýchto technológií už možno nájsť v rôznych krokoch procesu odpadového hospodárstva. Súčasná situácia v Európe je však veľmi heterogénna a používajú sa rôzne technológie v rôznych mierkach. Zdôrazňuje, že digitálna transformácia odvetvia odpadového hospodárstva by mala byť v súlade s plánmi na lepšie využitie digitálnych technológií v rozvoji obehového hospodárstva.

 

 

 

 

 

 


Zdroj: text: Advanced digital technologies can play a crucial role in making Europe’s waste management systems more circular and sustainable — European Environment Agency (europa.eu) foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay