Recyklované vs. recyklovateľné

V súčasnosti sa stále častejšie dostáva do popredia trend striedmejšieho nákupu nových vecí a zvyšuje sa hodnota opätovného použitia a recyklácie. S výrazmi recyklovateľné a recyklované sa verejnosť bežne stretáva a ich význam sa zdá byť jasný a zreteľný. Oba v sebe nesú význam recyklácie a ekológie, ale každé iným spôsobom.   Recyklovateľné – možné opätovne použiť na výrobu…

Dlho očakávaný legislatívny balík Fit for 55

Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším cieľom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne…

Využitie recyklovaného plastového odpadu každým rokom rastie

Plastový odpad je neprijateľný v akomkoľvek odvetví. Globálne problémy si vyžadujú globálne prístupy a globálne riešenia. Na vyriešenie problému plastového odpadu a na vývoj inovatívnych a udržateľných riešení sú potrebné silné partnerstvá. Kooperáciou všetkých subjektov vyskytujúcich sa počas celého životného cyklu plastových produktov, sa vytvoril systematický rámec na podporu obehového hospodárstva plastov, ako aj kolektívny plán na urýchlenie európskej…

Nový systém zálohovania PET fliaš a plechoviek

Od 1. januára 2022 sa výrazným spôsobom zmení náš pohľad na hodnotu plastových fliaš a plechoviek. Slovensko sa stane prvou krajinou v regióne, ktorá spustí systém zálohovania. Desiatky krajín po celom svete už dnes fungujú systémom, v ktorom ľudia dostávajú za odovzdanú plastovú fľašu či plechovku vratnú zálohu. Po dlhých mesiacoch príprav sa k tomuto…

Zelená linka má za sebou prvý rok

Zelená linka ministerstva životného prostredia (MŽP) má za sebou prvý rok činnosti. Verejnosť prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu – Zelenej linky MŽP nahlásila takmer 2500 podaní z nezákonného poškodzovania životného prostredia. Občania nahlasujú čierne skládky, nezákonnú manipuláciu s odpadom, výruby v lesoch, ako aj podozrenia zo znečisťovania ovzdušia alebo vôd. Verejnosť dostala jedinečnú možnosť bezplatne nahlasovať…

Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty – výzvy a príležitosti

Tradičné plastové výrobky akými sú nákupné tašky, plastové obaly či poháre, sú čoraz častejšie nahradzované výrobkami, ktoré sú kompostovateľné alebo biologicky rozložiteľné. Vo všeobecnosti je tento postup považovaný za ekologickejšie riešenie. Je však šetrné k životnému prostrediu? Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) jasnejšie označovanie a lepšie povedomie verejnosti zefektívnia správne zneškodňovanie týchto „šetrnejších“ plastov, aby nespravili…

Európsky zelený týždeň

Európska komisia dnes odštartovala podujatie Európsky zelený týždeň, ktorého hlavnou témou je Akčný plán EU zameraný na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Tento plán je kľúčovým projektom Európskeho zeleného dohovoru, ktorý Európska komisia predstavila na jar tohto roku a stanovuje integrovanú víziu znížiť do roku 2050 znečistenie na úroveň, ktorá neškodí ľudskému zdraviu a prírodným ekosystémom.…

Race to Zero in Slovakia: Business

Poďakovanie od britského veľvyslanca   18. marca 2021 sa v Bratislave konala virtuálna konferencia Race to Zero in Slovakia: Business, ktorá je globálnou kampaňou podloženou vedeckými cieľmi a zaväzuje podniky, mestá, regióny, investorov a univerzity k dosiahnutiu čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050. Organizátormi bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR a Britská obchodná komora…