Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším cieľom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo.

Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Legislatívny balík ešte posúdia členské štáty v Rade EÚ, ako aj v gestorských výboroch Európskeho parlamentu. Debatovať o ňom bude aj Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.

Vlajkovou loďou klimatickej politiky EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami (EÚ ETS), ktorý je oproti minulosti ešte ambicióznejší. Počíta so znížením emisií skleníkových plynov z pôvodných -43% na 61%.

Zmierniť ekonomické rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ a chrániť sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva ohrozených energetickou chudobou pomôže novo vzniknutý Sociálny klimatický fond. Mechanizmus jeho využitia bude ešte predmetom diskusií európskych lídrov. Dôležitým a v aj v dôsledku intervencií Slovenska navýšeným nástrojom je aj Modernizačný fond, ktorý umožní čerpať stovky miliónov eur na dekarbonizáciu energetiky a priemyslu.

Balík Fit for 55 počíta so zavedením uhlíkového cla, ktoré bude zdaňovať vybrané dovezené výrobky do EÚ na základe ich emisnej náročnosti. V prvej fáze (2023 – 2025) by sa malo uplatňovať v sektoroch na výrobu cementu, elektriny, hnojív, železa, ocele a hliníka. Zoznam komodít sa môže časom ešte rozšíriť.

 

 


Zdroj: text: Ministerstvo životného prostredia víta začiatok diskusie ku kľúčovej klimatickej reforme EÚ (minzp.sk)                                                             foto: Úžasné obrázky zdarma – Pixabay