Nový vstupný materiál PolyAl

      PolyAl – pre našu GreenCon Recycling Technology žiadny problém recyklovať túto surovinu na 99,9%. Ďakujeme za spoluprácu Tetrapak a vstupný materiál od StoraEnso. 

DOSKA GECON ACOUSTIC ZÍSKALA EPD CERTIFIKÁCIU

  Dosky Gecon Acoustic preukázateľne spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti, ekologickosti a úspory energií.   Znižovanie uhlíkovej stopy a environmentálnej záťaže sme definovali ako jedny z elementárnych kritérií určujúcich vývoj a produkciu našich Gecon dosiek. Environmental Product Declaration (EPD) transparentne informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu a jeho vplyve na životné prostredie v každej etape životného cyklu.…

Plastic Free World Conference & Expo

Plastic Free World Conference & Expo sa rýchlo stala nevyhnutnou medzinárodnou konferenciou a výstavou pre každú spoločnosť, ktorá hľadá nové technológie, materiály a riešenia, s cieľom dosiahnuť zníženie plastového odpadu a získať najnovšie inovácie v oblasti podpory obehovej ekonomiky. Podujatie sa koná spolu s výstavou Greener Manufacturing Show a ponúka jedinečnú príležitosť diskutovať o tomto probléme komplexne…

Race to Zero in Slovakia: Business

Poďakovanie od britského veľvyslanca   18. marca 2021 sa v Bratislave konala virtuálna konferencia Race to Zero in Slovakia: Business, ktorá je globálnou kampaňou podloženou vedeckými cieľmi a zaväzuje podniky, mestá, regióny, investorov a univerzity k dosiahnutiu čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050. Organizátormi bolo Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR a Britská obchodná komora…