MŽP reaguje na správu o klimatickej zmene

V Parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali udržať globálne oteplenie maximálne na 1,5 – 2 °C. Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) však zverejnil alarmujúcu hodnotiacu správu o klimatickej zmene, ktorá upozorňuje, že ľudstvo už presiahlo hodnoty koncentrácie CO2 v atmosfére stanovené pre rok 2030. MŽP reaguje na túto správu a definuje konkrétne…