NRSR schválila novelu zákona o odpadoch

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 30. 9. 2021 schválila dôležitú novelu zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Táto legislatíva zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom a tiež skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok. Slovensko má cieľ dosiahnuť do roku 2025 60 %-né triedenie a…