Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.

„Chceme lepšiu osvetu a informovanosť o stave ovzdušia na Slovensku. Webová stránka dnesdycham.sk sama o sebe nezastaví znečistenie, ktoré plynie do ovzdušia. Som však presvedčený, že iba informovaní ľudia budú podporovať také politiky, ktoré nám prinesú dobrú správu, ktorou je dýchať čistý vzduch,“ prízvukoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vďaka ktorému Slovensko vytvorilo národnú sieť manažérov kvality ovzdušia. Viac informácií o projekte si môžete pozrieť na adrese: www.populair.sk.

 

 

 


Zdroj: text: https://www.minzp.sk/spravy/jan-budaj-ludia-si-zasluzia-pravdive-informacie-kvalite-ovzdusia.html,                                       foto: Ohromujúce obrázky zdarma – Pixabay