Ministri európskej dvadsaťsedmičky, ktorí sú zodpovední za ochranu životného prostredia, sa dnes zúčastnili videokonferencie. Najdôležitejšími témami rokovania boli Európska zelená dohoda, podpora obehového hospodárstva a biologickej rozmanitosti všetkých foriem života.

Slovenskú republiku na online zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ prvýkrát zastupoval Ján Budaj. Minister Budaj sa hneď v úvode poďakoval chorvátskemu predsedníctvu za prípravu videokonferencie a vytvorenie odbornej diskusie o najdôležitejších výzvach, ktoré majú pomôcť k obnove Európy po koronakríze. Šéf slovenského envirorezortu medzi iným zdôraznil: „Teší ma záujem zúčastnených ministrov vytvoriť odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu. Na Slovensku podporujeme uhlíkovú neutralitu a pripravujeme k tomu ukončenie ťažby uhlia, ktoré spôsobuje veľké znečistenie.“ Slovensko sa hlási k Európskej zelenej dohode (European Green Deal), ktorú možno prirovnať k cestovnej mape kľúčových politík EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Práve slovenské ministerstvo životného prostredia bolo prvým zo strednej Európy, ktoré sa pripojilo k iniciatíve na podporu zelenej obnovy. Pre zelený reštart ekonomiky je z pohľadu envirorezortu najefektívnejšie zamerať sa na sektor energetiky, predchádzanie vzniku odpadov a podporu obehového hospodárstva. Minister Budaj dodal: „V Európe momentálne dokážeme energeticky renovovať len 1 percento budov za rok. To je na celé storočie. Potrebujeme to výrazne urýchliť a prispieť k razantnejšiemu znižovaniu emisií skleníkových plynov.“ Minister Budaj počas videokonferencie podporil novú Stratégiu EÚ pre biodiverzitu do roku 2030, ktorá by mala tvoriť základ spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 

 

 


Zdroj: text: Minister Budaj podporuje zelenú obnovu Európy (minzp.sk), foto: Ohromujúce obrázky zdarma – Pixabay