Contact

HEAD OFFICE
GreenCon, s.r.o.
Špitálska 10 (to navigate)
811 08 Bratislava
Slovakia

Československá obchodná banka, a.s.
Slovakia
IBAN: SK47 7500 0000 0040 3025 4528
SWIFT: CEKOSKBX
Bank account: 4030254528 / 7500

OFFICE BRATISLAVA
GreenCon International, s.r.o.
Chemická 1 (to navigate)
831 04 Bratislava
Slovakia

How to get to us

Team GreenCon

Martin Lenčéš

CEO
info@greencon.sk

Alexander Ježo

Project manager
jezo@greencon.sk

Milan Knežo

CEO
info@greencon.sk

Marek Lenčeš

Project manager
marek.lences@greencon.sk

Tatiana Jaromenko

Assistant
jaromenko@greencon.sk

Tomáš Suchán

Servise technician
suchan@greencon.sk

Nina Pisoňová

Assistant
pisonova@greencon.sk

Ján Kováčik

Research and development manager
kovacik@greencon.sk