MŽP SR vypísalo tender na informačný systém odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva za takmer 19,2 milióna eur bez DPH. Štátna správa, samospráva, podnikatelia a verejnosť majú vďaka nemu získať komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, skládkach odpadov a zberných dvoroch. „Ak chceme byť úspešní v znižovaní odpadu a najmä v recyklácii, ak chceme…

Read more

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku. https://www.minzp.sk/spravy/jan-budaj-ludia-si-zasluzia-pravdive-informacie-kvalite-ovzdusia.html  

Read more